Innováció és szakértelem Ma Antal, Anett névnap van. Nyitó oldalHome    Webshop    Coachcard kapcsolatContact   www.coachcard.net honlap térkép, tartalmi áttekintésSitemap   
 
CoachCard logo
e-maile-mail: [email protected]     Keresés        
 
 
 
   // www.coachcard.net / News / Skála, eszköz a szubjektív értékelések megfoghatóvá tételéhezCoaches

 The list of cards dedicated to coaches is a visual tool with the basic coaching models that can be used at the different steps of the coaching process. Explaining the principals with the illustrations and the symbols will get the client tuned to the model and adapt them to their own situation.
Trainers

The list of cards dedicated to trainers can be efficiently used during the training process in various topics, in different steps either as a singular card or cards used one after another. The card stands as a visual tool of self-awareness and the development models.Innocation and development

Kincses Kriszinta E.V.

Tax number: 67227374 -1-42

Address: 1147, Budapest,
Öv utca 129-131, A

Mobile contact: +36-30-891-45-71

Email: [email protected]

Kincses Kriszina @ LinkedIn


Skála, eszköz a szubjektív értékelések megfoghatóvá tételéhez


SymboliCard Scale card - 960x768 pixel - 107369 byte

A skála az esetek többségében célkitűzéskor jelenik meg először a fejlesztési folyamatban, a pontos cél meghatározáskor. Kiváló eszköz a szubjektív értékelések megfoghatóvá tételéhez, hiszen a coaching célokat nem könnyű mérhetővé tenni.

De mi az a folyamat amely révén támogathatjuk ügyfelünket abban, hogy mégis ki tudjuk fejezni az előrehaladás legkisebb lépéseit is?

Kiindulunk onnan, hogy miután az ügyfél meghatározta a célt a témájához kötődően, a coach kérdéseivel SMART elvek alapján egyre inkább segíti a pontosítást, konkretizálást.

A fejlesztő szakember támogatja az ügyfelet abban, hogy a 10-es skála használatával meghatározza, hogy a fejlesztési témájában mit jelent a skála 2 végpontja:
  • Hogyan írja le a skála legmagasabb értékét, milyen viselkedés,készség jellemzi?
  • Mit jelent a skála 1-es, legalacsonyabb foka, ahol az adott készség, viselkedés a legkevésbé mutatkozik meg?
Ilyenkor az ügyfél dolgozik azon, hogy pontosan megfogalmazza a skála értékeit, a saját értelmezése szerint, nem kell mások definíciójához igazódnia. Sokat jelent az is, hogy az ügyfél értelmezésében mi mindent takar az adott viselkedés, készség magas és alacsony szintje.

Ezt követően az ügyfélnek saját skála értékét kell bejelölnie a skálán és kifejtenie egy kérdésre a választ:
  • Miért pont azt a szintet jelölte ki a saját jelenlegi szintjének?
A coach folytatja a munkát azzal, hogy az ügyfél melyik szintet tűzné ki elérendő célnak, mennyi idő alatt tudja elérni a skála következő szintjét az általa kitűzött jelenlegi szinthez képest.
  • MIt is jelent az a plusz szint, amit kitűz elérendő célnak, miben más az a magatartás, készség, mint a skála eddig megfogalmazott tartományai?
Amikor már megvan a kitűzött cél, a skála bizonyos foka, akkor a coach azt kéri az ügyfelétől, hogy fogalmazza meg, hogy a jelenlegi szintjéhez képest a következő skála érték mivel több, miben mutatkozik meg.
  • Mit kell ahhoz tennie, hogy eljusson a következő szintre?
És csak így tovább, amíg az általa meg nem határozott célt ügyfele eléri....

A skála jól használható a fejlődés, előrehaladás kifejezésére, illetve a cél elérésével kapcsolatos hit, bizakodás mértékének meghatározására is a fejlesztés során.


Oldal URL


 
 
A szerzői jog a termék szerzőjének vagyoni és személyhez fűződő jogosultságokat biztosít. A vagyoni jogosultságok révén a termék felhasználására csak a szerző engedélyével kerülhet sor. A felhasználásokért a szerzőt ellenszolgáltatás, ún. jogdíj illeti meg. A szerzői jog megsértése esetén a szerző a polgári jogi felelősség szabályai szerint megkövetelheti a kárának megtérítését. A személyhez fűződő és a vagyoni jogokkal kapcsolatos részletes szabályok a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény II. és III. fejezetében találhatók.

AJÁNLOTT TARTALOM:

PARTNERS:


Jump to top | www.coachcard.net home | Sitemap