Innováció és szakértelem Ma Antal, Anett névnap van. Nyitó oldalHome    Webshop    Coachcard kapcsolatContact   www.coachcard.net honlap térkép, tartalmi áttekintésSitemap   
 
CoachCard logo
e-maile-mail: [email protected]     Keresés        
 
 
 
   // www.coachcard.net / News / Mi támogatja a fejlesztési célok SMART elvű célkitűzését? A skála használata

Mi támogatja a fejlesztési célok SMART elvű célkitűzését? A skála használata

SymboliCard Scale card - 960x768 pixel - 107369 byte
A CoachCard skála kártyája

A szubjektív értékelések megfoghatóvá tételéhez, a fejlődés, előrehaladás kifejezésére skálákat használunk.

A célkitűzés meghatározásakor az ügyfél először meghatároz egy általános célt a témájához kötődően, majd azt a coach kérdésével SMART elvek alapján egyre inkább pontosítja, konkretizálja.A fejlesztő szakember támogatja az ügyfelet abban, hogy a 10-es skála használatával meghatározza, hogy a fejlesztési témájában mit jelent számára a skála 2 végpontja, milyennek ír le egy embert, aki a skálában a legerősebb fokozatban birtokolja azt a készséget, amiben fejlődni szeretne, illetve mit jelent a skála 1-es fokozata, pontosan hogyan értelmezi.
Ezt követően az ügyfélnek saját kompetencia szintjét kell bejelölnie a skálán és tudatosítania, hogy miért pont azt a szintet gondolja a sajátjának.
A coach folytatja a munkát azzal, hogy az ügyfél melyik szintet tűzné ki elérendő célnak, mennyi idő alatt tudja elérni a skála következő szintjét az általa meghatározott jelenlegi szinthez képest.

Maga a módszer, az eszköz a kívánt viselkedés pontos leírásán keresztül segíti a cél értelmezését, mérhetővé tételét.
A CoachCard skála kártyája vizuálisan támogatja a folyamatot és a jegyzet felület biztosítja a skála fokozatok pontos rögzítését.

A skála ezen túl jól használható a cél elérésével kapcsolatos hit, bizakodás mértékének meghatározására is a coaching során.

SymboliCard back of the card - 960x768 pixel - 100371 byte
A CoachCard kártya hátlapja


Oldal URL


 
 
A szerzői jog a termék szerzőjének vagyoni és személyhez fűződő jogosultságokat biztosít. A vagyoni jogosultságok révén a termék felhasználására csak a szerző engedélyével kerülhet sor. A felhasználásokért a szerzőt ellenszolgáltatás, ún. jogdíj illeti meg. A szerzői jog megsértése esetén a szerző a polgári jogi felelősség szabályai szerint megkövetelheti a kárának megtérítését. A személyhez fűződő és a vagyoni jogokkal kapcsolatos részletes szabályok a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény II. és III. fejezetében találhatók.

AJÁNLOTT TARTALOM:

PARTNERS:


Jump to top | www.coachcard.net home | Sitemap