Innováció és szakértelem Ma Konrád névnap van. Nyitó oldalHome    Webshop    Coachcard kapcsolatContact   www.coachcard.net honlap térkép, tartalmi áttekintésSitemap   
 
CoachCard logo
e-maile-mail: [email protected]     Keresés        
 
 
 
   // www.coachcard.net / News / Fejlődési célok kitűzése SMART módonCoaches

 The list of cards dedicated to coaches is a visual tool with the basic coaching models that can be used at the different steps of the coaching process. Explaining the principals with the illustrations and the symbols will get the client tuned to the model and adapt them to their own situation.
Trainers

The list of cards dedicated to trainers can be efficiently used during the training process in various topics, in different steps either as a singular card or cards used one after another. The card stands as a visual tool of self-awareness and the development models.
Innocation and development

Kincses Kriszinta E.V.

Tax number: 67227374 -1-42

Address: 1147, Budapest,
Öv utca 129-131, A

Mobile contact: +36-30-891-45-71

Email: [email protected]

Kincses Kriszina @ LinkedIn


Fejlődési célok kitűzése SMART módon

SMART modellA coaching folyamat célkitűzés szakaszában a cél, hogy az ügyfél világosan, pontosan meghatározza, hogy hova szeretne eljutni. A célnak értékesnek kell lennie az ügyfél számára, összhangban kell, hogy legyen a saját értékrendjével valamint reálisnak kell lennie, hogy az ügyfél valóban elhiggye, bízni tudjon abban, hogy a cél valóban elérhető.

A célmegfogalmazást segíti egy angol betűszó: SMART. Jelentése: okos.
Az okos cél konkrét, mérhető, elérhető, releváns, időben behatárolt.

A jó célok:
• Specifikusak, konkrétak, és pozitívan megfogalmazottak
Mérhetőek, teljesülésük mértéke kimutatható
Elérhető, de kihívást jelentenek, erőfeszítésre ösztönöznek bennünket
Releváns, azonosulni tudunk velük, összhangban vannak az értékeinkkel, és a hosszú távú céljainkkal
Időszerűek, van határidejük

A SMART kártya segítségével az üzleti élettől eltávolodva, egy hétköznapi példán keresztül tudjuk bemutatni, hogy a cél megfogalmazásakor miket kell az ügyfélnek meghatároznia. Egy termelő is meg kell, hogy tervezze, hogy mennyi búza magvat, mikor és hogyan kell elvetnie, aratás után mekkora mennyiséget tudnak a malmok őrölni annak érdekében, hogy az időjárás viszontagságai ellenére is időben kenyeret tudjon készíteni, majd azt értékesíteni tudja.

A coach a szimbólumon keresztül bemutatja a hatékony célkitűzés jellemzőit, azt követően kérdéseivel támogatja az ügyfelet annak érdekében, hogy visszaellenőrizhető legyen a cél pontos megfogalmazása.

A kártya emlékeztetőül szolgál az ügyfél számára mind a szimbólum, mind a SMART jellemzők szöveges megjelenítése révén.

Ne felejtse el használni a modellt, hogy hatékony célok mentén induljon el a fejlődésben!


 


Oldal URL


A jelenlegi oldal elsődleges címe: http://coachcard.net/fejelsztesi-kartyak-fejlodesi-celok-kituzese-SMART-modon-101/
Továbbá az alábbi címen is elérhető: http://coachcard.net/doc101/

 
 
A szerzői jog a termék szerzőjének vagyoni és személyhez fűződő jogosultságokat biztosít. A vagyoni jogosultságok révén a termék felhasználására csak a szerző engedélyével kerülhet sor. A felhasználásokért a szerzőt ellenszolgáltatás, ún. jogdíj illeti meg. A szerzői jog megsértése esetén a szerző a polgári jogi felelősség szabályai szerint megkövetelheti a kárának megtérítését. A személyhez fűződő és a vagyoni jogokkal kapcsolatos részletes szabályok a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény II. és III. fejezetében találhatók.

AJÁNLOTT TARTALOM:

PARTNERS:


Jump to top | www.coachcard.net home | Sitemap